حاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای است

بسیج مداحان: در ماه مبارک رمضان کلاس های مداحی سازمان بسیج مداحان بدون وقفه برگزار میشود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،کلاس های آموزش مداحی هر دوشنبه در حسینه عاشقان ثارااله برگزار میشود. یکی از اساتید سلسه این کلاس ها که در رشته ای مختلف در حال برگزای است حاج کاظم محمدی است. وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : همانطور که قبلا این کلاس ها برگزار میشد در این ماه مبارک نیز با جدیت تشکیل میشود و روزه داری و شدت گرما هیچ خللی بر انگیزه شرکت کنندگان ایجاد نکرده و بحول قوه الهی نمیکند.
پس از پایان این کلاس ها از شرکت کنندگان به صرف افطاری پذیرایی شد.

حاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای استحاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای استحاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای استحاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای استحاج کاظم محمدی: کلاس های مداحی در ماه مبارک با جدیت در حال برگزای است