محفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن همه روزه در ماه مبارک رمضان برگزار میشود.

ه گزارش سایت بسیج مداحان فارس در ماه بهار قرآن همه روزه در حسینه عاشقان ثارالله برگزار میشود.
ریس سازمان بسیج مداحان فارس در این مراسم،عمل به قرآن را موجب سعادت انسان ها برشمرد و افزود: نگاه به قرآن از نظر اندیشمندان، عبرت آموز بودن آن است.

محفل انس با قرآن