شناخت قوائد عربی برای هر مداحی ضرورت دارد

کلاس قوائد عربی از زیر مجموعه های کلاس های مداحی سازمان بسیج مداحان فارس در حال برگزاری است.

به گزارش سایت بسیج مداحان فارس سلسه کلاس های آموزش قوائد عربی عصر روزهای دوشنبه در حال برگزاری است. امیری مدرس این کلاس در گفتگو به خبرنگار ما گفت : قوائد عربی پایه برای هر مداح است و آموزش آن ضرورت دارد . وی ابراز امیدواری کرد با پشت سرگذاشتن مجموعه کلاس های آموزش مداحی در حوزه های مختلف مداحان قوی به جامعه مداحان راه پیدا خواهند کرد
 

 
شناخت قوائد عربی برای هر مداحی ضرورت داردشناخت قوائد عربی برای هر مداحی ضرورت دارد