جلسه مجمع الذاکرین اهل بیت (ع)

بسیج مداحان: جلسه مجمع الذاکرین اهل بیت (ع) خواهران مداح شیراز برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، جلسه توجیهی مجمع الذاکرین خواهران مداح استان فارس صبح امروز برگزار گردید در ادامه تصاویر مربوط به این جلسه را ببینید :
 

جلسه مجمع الذاکرین اهل بیت (ع)جلسه مجمع الذاکرین اهل بیت (ع)جلسه مجمع الذاکرین اهل بیت (ع)