کلاس های آموزش مداحی نونهلان

بسیج مداحان: گزارشی از کلاس های مداحی ویژه نونهلان را در ادامه ببینید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، گزارش تصویری از کلاس های مداحی ویژه نونهلان استان فارس که با تدریس حاج نجف روستا در حال برگزاری است را ببینید.
 

کلاس های آموزش مداحی نونهلانکلاس های آموزش مداحی نونهلانکلاس های آموزش مداحی نونهلانکلاس های آموزش مداحی نونهلان