تضمین آینده متعالی ایران اسلامی با آماده سازی نسل نو میسر است.

بسیج مداحان: حاج نجف روستا در مصابحه با بسیج مداحان فارس از نقش کلاس های مداحی برای تربیت نسل جوان سخن میگوید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،بن کلاس های آموزش مداحی و روضه خوانی در سطح های مختلف و همچنین برای گروههای سنی مختلف را در نظر گرفته است. حاج نجف روستا این روزها مسئولیت گروه سنی نونهالان را عهده دار است. وی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : تضمین آینده متعالی ایران اسلامی با تربیت و آماده سازی این نونهالان که جوانان فردای ایران خواهند بود میسر است.در روزگاری که علیه اسلام و تشیع این همه تبلیغ میشود ما نیز باید فرزندانمان را آماده کنیم تا نسبت به ارزشهای مقدس خود مصمم و م پایدار بمانند.

تضمین آینده متعالی ایران اسلامی با آماده سازی نسل نو میسر است.

 
انتهای پیام / 224224