افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی

بسیج مداحان: جلسه افتتاحیه کلاس های آموزش مدای بسیج مداحان فارس برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،جلسه ای با عنوان افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی استان فارس ویژه سال 1395 توسط سازمان بسیج مداحان استان فارس برگزار شد . طی این جلسه حجت الاسلام جوشن و برادر متقی پیشه مسئول بسیج مداحان فارس برای حاضرین به ایراد سخنرانی پرداختند و برنامه های این کلاس ها را به استحضار علامنندان رسانیدند.
 

افتتاحیه کلاس های آموزش مداحیافتتاحیه کلاس های آموزش مداحیافتتاحیه کلاس های آموزش مداحیافتتاحیه کلاس های آموزش مداحی