جشن میلاد منجی موعود

بسیج مداحان: نیمه شعبان سرود زندگی است / نیمه شعبان فرار از بردگی است نیمه شعبان سلامی از خــــدا / بر همه افراد شهر بنــدگی است

،شکفت به شوق و شعف و زمزمه امشب گل از گل لبخـند بنی فاطمه امشب مرغان بهشتـی شده آواره مهدی گـردند به دور و بــرِ گهـواره مهدی

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان مراسم جشن میلاد حضرت صاحب الزمان روز میلاد آن حضرت در حسینه ثارلله شیراز با اجرای برنامه های شاد اجرای موسیقی و تواشیح مولودی خوانی برگزار شد.

جشن میلاد منجی موعودجشن میلاد منجی موعودجشن میلاد منجی موعودجشن میلاد منجی موعودجشن میلاد منجی موعود