2016/05/28 - 09:16
بسیج مداحان: مراسمی با عنوان جشن میلاد گلهای باغ ولایت در حسینه ثارالله شیراز برگزار شد.
2016/05/28 - 09:14
بسیج مداحان: مراسمی با عنوان جشن میلاد گلهای باغ ولایت در حسینه ثارالله شیراز برگزار شد.
2016/05/28 - 09:12
بسیج مداحان: دعای پرفیض ندبه مقارن با میلاد گلهای باغ نبوت
2016/05/28 - 09:10
بسیج مداحان: برگزاری دعای کمیل حسینه عاشقان ثارالله
2016/05/28 - 09:08
بسیج مداحان: مراسم جشن میلاد امام جواد علیه الاسلام در حسینه عاشقان ثارالله شیراز برگزار شد.